laiptu tureklaiJei jūsų namams ar bet kuriai kitai erdvei reikalingi laiptai, tokiu atveju, svarbu atsakyti sau į dar vieną klausimą: ar jums reikės turėklų? Savaime suprantama, visuomet galima rinktis ir kitą variantą, pavyzdžiui, laiptus be turėklų. Vis dėlto, siekiant pasirinkti tinkamai, labai svarbu pasverti visus už ar prieš, todėl nėra kitos išeities, kaip tik įvertinti visus privalumus bei trūkumus. Taigi, šį kartą aptarsime, kokius privalumus bei trūkumus turi turėklai.

Privalumai

Vienas svarbiausių privalumų, kurį turi laiptų turėklai, yra puikus estetinis vaizdas. Galite būti tikri, jog laiptai, kurie turi turėklus, atrodys kur kas dekoratyviau, be to, bus sudarytas išbaigtas vaizdas. Maža to, dėl savo ypatingo puošnumo, turėklai neretai tampa pagrindiniu interjero akcentu. Taigi, jei patalpoje bus turėklai, galite būti tikri, jog jums nebeteks galvoti apie tai, kuo papuošti erdvę.

Tačiau tai dar ne viskas – dar vienas svarbus turėklų privalumas yra tas, jog jie užtikrina saugumą. Tai yra ypač aktualu tais atvejais, jei laiptais naudosis vaikai arba vyresnio amžiaus žmonėms, patiriantys judėjimo sunkumų.

Trūkumai

Akivaizdu, jog turėklai turi puikių privalumų, kurie yra iš tiesų labai vertingi – juk visi norime gyventi gražiuose bei saugiuose namuose. Na, o, ar ši svarbi interjero detalė turi kokių nors trūkumų? Puiki žinia ta, kad turėklai neturi jokių trūkumų, išskyrus tai, kad teks patirti papildomų išlaidų juos įrengiant bei skirti šiek tiek laiko jų priežiūrai. Vis dėlto, palyginus su ypatingu grožiu, kurį turėklai gali sukurti jūsų namuose bei saugumu, kurį užtikrins ši interjero detalė, išlaidos bei laikas, kurį teks skirti priežiūrai, yra mažų mažiausiai, ką galite padaryti dėl jaukaus bei patogaus gyvenimo.

Norite gyventi gražiai bei saugiai? To galite siekti įvairiais būdais, tačiau, kuomet kalbame apie namų įrengimą, verta parėžti, kad būtent turėklai yra vienas geriausių pasirinkimų, galinčių pateisinti šiuos lūkesčius. Belieka tik priminti, kad turėklai yra ilgalaikė investicija, kuriant interjerą, todėl labai svarbu tinkamai apgalvoti, kokių turėklų jums iš tiesų reikia.

Trisluoksnės konstrukcijos montavimas

 

metalines-konstrukcijos-1-metalo-gaminiai.ltPastaruojiu metu vis plačiau naudojamos trisluoks­nės konstrukcijos, sustiprintos plieniniu rėmu. Kai atstumas tarp išilginių rėmo briaunų ne didesnis kaip 1,5 m, plokšiės daromos tik su apsauginiu apvadu ir minimalaus storio, (pagal šiluminius reikalavimus) vidiniu sluoksniu. Šiuo atveju skaičiuojamoji anga lygi atstumui tarp išilginių rėmo briaunų. Kai denginio plokštės 9—12 m ilgio, plieninis rėmas gali būti stipri­namas šprengeliu arba santvariniu ilginiu. Sprengelis gali būti pritvirtinamas ir prie trisluoksnių plokščių apvadų elementų. Šiuo atveju plokštės būna 1,5—3 m pločio. Jei plokštės 1,5 m pločio, tai statybos vietoje 2—3 konstrukcijos gali būti sujungiamos i vie­ną bloką, kad būtų patogiau montuoti.

Ilgų denginio plokščių standumas ir laikančioji galia gali būti padi­dinti, sustiprinus jas iš apačios banguotais aliuminio lakštais. Šioje konstrukcijoje plokštės storis (t. y, vidinio sluoksnio storis) paren­kamas, atsižvelgiant j šiluminius reikalavimus. Todėl plokštės yra plo­nos, ekonomiškos, o jų gamyba paprasta.

Trisluoksnės aliuminio konstrukcijos prie laikančiojo karkaso pritvir­tinamos panašiai, kaip ir asbocementinės konstrukcijos. Kaip denginio plokštės pritvirtinamos prie plieninio dvitėjinįo profilio. Konstrukcijų apvade padaromos ovalinės skylės, i kurias įstapritvirtinamas prie kolonos, parodyta. Denginio plokščiu ir sienų panelių siūlės.

Aliuminio su kitais metalais sąlyčio vietoje vyksta elektrocheminė ko­rozija. Kad to nebūtų, medžiagos viena nuo kitos izoliuojamos sintetiniais ir bituminiais aptepais arba izoliaciniais tarpikliais.

Konstrukcijos su stiklaplasčio apmušu

Stiklaplastis yra brangesnis už aliumini. Dėl to stiklaplasčio konstrukci­jas ypač tikslinga naudoti chemijos pramonės, o taip pat lengvų suren­kamųjų pastatų statybai. Neskaidriomis stiklaplasčio trisluoksnėmis konstrukcijomis galima per­dengti iki 6 m ilgio angas. Atsižvelgiant  veikiančio krūvio dydj, kon­strukcijos daromos 10—25 cm storio.

Apmušui naudojamas mažai degus (fenolinis), stiprus, atsparus ko­rozijai, atmosferiniams veiksniams ir agresyviai aplinkai lakštinis stikla­plastis arba stiklo tekstolitas. Jo storis — 1—3 mm. Vidinis sluoksnis da­romas iš putplasčio arba koriaplasčio, o apvadas — iš stiklaplasčio. Ka­dangi stiklaplastis mažai laidus šilumai, tai apvado metalo konstrukcija paprasta. Visi elementai suklijuojami. Konstrukcijos prie karkaso pritvirtinamos specialiomis, atspariomis korozijai metalinėmis detalėmis. Tokio pat ilgio asbocementinė plokštė drėgnoje aplinkoje pa­ilgėja 5—6 mm. Dėl to trisluoksnių konstrukcijų siūlės turi būti ne tik hermetiškos ir atsparios atmosferiniams veiksniams, bet ir elastingos. Siūlės konstrukcija priklauso nuo apmušo ir vidinio sluoksnio medžiagų, apvado ir plokštės pritvirtinimo.

Siūlės užpildomos elastingomis hermetinėmis medžiagomis, kurios ne­praranda šių savybių ir neigiamoje temperatūroje. Sienų panelių hori­zontalios ir vertikalios siūlės nuo lietaus bei vėjo apsaugomos, užden­giant jas plono aliuminio arba cinkuotos skardos (6=0,5 mm) antsiū-liais-kompensatoriais. Nuolajos bei iškyšos daromos tajp pat iš aliuminio arba cinkuotos skardos. Jos pakišamos po išoriniu apmušu ir priklijuo­jamos, prikniedijamos arba priveržiamos sraigtais. Denginio plokščių siū­lės užpildomos izoliacine medžiaga ir uždengiamos užlankais.

Montuojant konstrukcijas, daugumą siūlių, išskyrus vertikalias siūles, tiesiogiai prisiglaudusias prie laikančiojo karkaso, galima užtaisyti iš abie­jų pusių. Tokiose siūlėse izoliaciją nesunku pakeisti remontuojant. Asbocementinių panelių vertikalios ir horizon­talios siūlės. Paprasčiausia siūlės konstrukcija yra tada, kai apvado len­tynos atsuktos panelio vidų. Tokios siūlės užpildomos po-roizolu arba guminiais vamzdeliais, priklijuotais gumos-bitumo mastika prie apvado sienelių. Kai lentynos atsuktos j išorę, į siūlę, dedamas putplasčio (pavyzdžiui, stiroporo) taselis su užpildančia tarpus mastika.

Asbocementinių denginio plokščių išilgi­nių ir galinių siūlių konstrukcija. Tokios siūlės užpildomos poroizolo tar­pikliu, hidroizoliacine mastika ir mineraliniu veltiniu. Asbocementinės trisluoksnės metalo konstrukcijos nuo atmosferinės drėgmės apsaugomos, padengiant jas ruloninėmis medžiagomis arba stiklaplasčio sluoksniu. Taip padengus konstrukcijas, žymiai sumažėja jų deformacijos ir siūles galima daryti monolitines.

Aliuminio trisluoksnių plokščių siūlės uždengiamos jdėtais tarp ap­vado ir apmušo aliuminio lakštais, iš kurių galinėse siūlėse padaromi dvi­gubi užlankai. Tokie užlankai gerai apsaugo konstrukcijų siūles nuo vandens ir kartu kompensuoja temperatūrines deformacijas. Kaip termoizoliacinė medžiaga dažniausiai naudojamas poroizolas ir put-plastis.

Aliuminio sienų panelių vertikalios siūlės uždengiamos antsiūliais arba banguotais antdėklais. Horizontalios siūlės uždengiamos aliuminio lakštais — nuolajomis.Stiklaplasčio panelių siūlės dažniausiai uždengiamos stiklaplasčio ant­siūliais ir nuolajomis. Denginio plokščių išilginės siūlės uždengiamos, užleidžiant lakštus, o galinės — padengiant nesukietėjusiu stiklaplasčiu arba antsiūliais.