Užsieniečių įdarbinimo paslaugos

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje kiekvienu atveju reikalauja skirtingų dokumentų ir jiems taikomos skirtingos sąlygos, priklausomai nuo to, iš ES ar trečiųjų šalių pilietis atvyksta. Taip pat ir nuo to, kuriam laikotarpiui galioja su darbo santykiais susijusi sutartis. Tiesa, nemažai užsieniečių atvyksta į Lietuvą dirbti komandiruočių principu.

Galima rasti ne vieną užsieniečių įdarbinimo paslaugas teikiančią agentūrą, kurios ne tik pasirūpina atitinkamais dokumentais, bet ir suranda reikiamus darbuotojus. Todėl šios paslaugos yra gana populiarios ir jomis naudojasi nemažai darbdavių, kurie siekia sutaupyti laiko ir žmogiškųjų resursų.

Kaip jau buvo minėta, užsieniečiai gali būti atvykstantys iš ES priklausančių šalių arba iš trečiųjų. Abiems atvejais įdarbinimo formalumai yra skirtingi ir ES piliečiams tenka pripažinti pranašumą trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu. Pastarieji yra klasifikuojami taip pat ir pagal savo kvalifikaciją, todėl net ir tos pačios šalies piliečiams atskirais atvejais taikomi skirtingi reikalavimai ir formalumai.

2019 metų gale įsigaliojo pakeitimas įpareigojantis darbdavį informuoti Sodrą apie tai, kad buvo įdarbintas užsienio pilietis. Užsieniečių įdarbinimas Sodrai aktualus ir tuo atveju, kai darbuotojas atvyksta dirbti į Lietuvą komandiruotės principu. Tam darbdavys turi pateikti LDU (Lietuvoje dirbančių užsieniečių) formą Sodrai per EDAS – draudėjų aptarnavimo sistemą.

LDU forma pildoma tais atvejais, kai įdarbinami piliečiai, kurie nėra ES, Europos Ekonominės Erdvės, Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos piliečiai. Arba tada, kai užsieniečiai į Lietuvą yra komandiruojami užsienio šalies darbdavio. Apie trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą darbdavys privalo pranešti ne vėliau įdarbinimo dieną, o apie komandiruojamus užsieniečius ne vėliau kaip dieną prieš jų atvykimą. Apie pastaruosius pranešimas turi būti pateikiamas nepriklausomai nuo to, ES ar trečiųjų šalių pilietis jis yra.